در_حسرت_اربعین#

همراهان تا این لحظه: 461062 نفر

هرسال با اینکه دلتنگی از اولین روز بعد بازگشت از سفر اربعین به گلویمان چنگ می‌انداخت، اما دلهره‌ها از اول محرم شروع می‌شد. دغدغه گذرنامه و روادید و مرخصی و دعوت. روزشماری و ساعت‌شماری و دقیقه‌شماری و حتی لحظه‌شماری برای اینکه اسم‌مان وارد فهرست زائران اربعین ارباب شود؛ زائران سفر تجدید بیعت، زائران سفر لبیک یا حسین، زائران سفر بابی انت و امی و اهلی و مالی.
امسال اما این دلهره چند‌ماهی می‌شد که سایه سنگینش بر شانه‌هایمان بود و عاقبت هم شد آنچه نباید می‌شد: ویروس کرونا مرزهای منتهی به جاده بهشتی مشایه را به روی‌مان بست و ما ماندیم جامانده و وامانده و درمانده....
هر سال دست هم را می‌گرفتیم که جامانده بینمان نباشد و امسال شانه‌ی هم را می‌فشاریم از این رنج و حسرت مشترک. هرچند امید پررنگی در دل‌هایمان هست که با نابودی کامل این ویروس منحوس، سال آینده بار دیگر دست در دست هم و قدم به قدم هم پای هم، پا در این خاک-راه آسمانی خواهیم گذاشت اما امسال هم با امضا کردن این پویش، نام خود را در فهرست «عشاق الحسین» به یادگار ثبت می‌کنیم؛
فهرستی که با عنایت و امضای خود ارباب سال آینده نامش تغییر خواهد کرد به «زوارالحسین» انشاالله.